Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Hướng dẫn số 02-HD/BTGTU về tuyên truyền kỉ niệm 90 năm ngày Truyền thống...

Số ký hiệu: 02-HD/BTGTU Ngày có hiệu lực: 10/11/2020 Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Nông Người ký: Phó Trưởng ban: Lê Khắc Ghi Trích yếu: Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020) Đính kèm: Hướng số: 02-HD/BTGTU, tài liệu tuyên truyền

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)

Số ký hiệu: 03-HD/BTGTU Ngày có hiệu lực: 10/11/2020 Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Nông Người ký: Phó Trưởng ban: Lê Khắc Ghi Trích yếu: Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020) Đính kèm: Hướng số: 03-HD/BTGTU            

công văn về việc Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại...

Số ký hiệu: 5554/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 28/10/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay...

Công văn về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Đăk...

Số ký hiệu: 5374/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 19/10/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Đính kèm: Công văn số: 5374/UBND-KGVX

Công văn về việc hướng dẫn tăng cường công tác vệ sinh lao động...

Số ký hiệu: 2135/SYT-NVYD Ngày có hiệu lực: 30/9/2020 Cơ quan ban hành: Sở Y tế tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Giám đốc: Trần Quang Hào Trích yếu:  hướng dẫn tăng cường công tác vệ sinh lao động tại các cơ sở lao động trên địa bàn...

Công điện của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid – 19 trên...

Số ký hiệu: 04/CĐ-UBND Ngày có hiệu lực: 28/9/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Về việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Đính kèm: Công văn số: 04/CĐ-UBND

Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng tám thành...

Số ký hiệu: 422/KH-UBND Ngày có hiệu lực: 07/8/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa...