Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Số/ký hiệu 294/LMHTXVN-TTTT Ngày ban hành 13/05/2021 Người ký Nguyễn Mạnh Cường Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam Phân loại Công văn Tệp đính kèm Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập...

Kế hoạchThực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban...

Số/Kí hiệu 188/KH-LMHTX Ngày ban hành 11/05/2021 Ngày có hiệu lực 11/05/2021 Người ký Nguyễn Khải - Chủ tịch Trích yếu Thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày  09/3/2020 của...

Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ Lễ 30/4,...

Số/Kí hiệu 1968/UBND-KGVX Ngày ban hành 26/04/2021 Ngày có hiệu lực 26/04/2021 Người ký Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5 Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đắk Nông Thể loại Công văn Tài liệu đính kèm: (0)cv 1968_1.signed.pdf    

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) trên địa...

Số/Kí hiệu 304/Kh-UBND Ngày ban hành 23/04/2021 Ngày có hiệu lực 23/04/2021 Người ký Nguyễn Đình Trung Trích yếu Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đắk Nông Thể loại Kế hoạch Tài liệu...

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam -11/4

Số/ký hiệu 138/LMHTXVN-TTTT Ngày ban hành 19/03/2021 Người ký Nguyễn Mạnh Cường Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam -11/4 Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam Phân loại Công văn Tệp đính kèm Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Hợp tác...

Công văn về việc chấn chỉnh cách ly tại nhà trong phòng chống dịch...

Số văn bản 777/UBND-KGVX Ngày ký 19/02/2021 Ngày có hiệu lực 19/02/2021 Người ký Nguyễn Đình Trung Nội dung Chấn chỉnh việc cách ly tại nhà trong phòng chống Covid-19 Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đắk Nông Thể loại Công văn Tải tại đây: 777/UBND-KGVX

Tuyên truyền kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp...

Số/ký hiệu 164-HD/BTGTW Ngày ban hành 08/12/2020 Người ký Phan Xuân Thủy Trích yếu Tuyên truyền kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và...