Năm nay vào ngày 06 tháng 7, các hợp tác xã trên toàn thế giới sẽ kỷ niệm Ngày Quốc tế Hợp tác xã với chủ đề “Hợp tác xã xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người”. Các hợp tác xã sẽ có cơ hội thể hiện những đóng góp hiện tại và lịch sử của mình trong việc xây dựng một tương lai bền vững, thúc đẩy nỗ lực thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) vào năm 2030. Chủ đề này rất phù hợp với các mục tiêu của Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên hợp quốc sắp tới với chủ đề là “Giải pháp đa phương cho một ngày mai tốt đẹp hơn”.

Bản sắc, giá trị và nguyên tắc hợp tác thiết lập một hệ thống mạnh mẽ để đạt được SDG. Đối với #CoopsDay năm 2024, các hợp tác xã có thể thể hiện các tiêu chuẩn cao của mình về tăng trưởng toàn diện và bền vững , đồng thời đóng vai trò là người quản lý trong việc bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu . Thông qua đối thoại, quản trị dân chủ và quyền sở hữu chung , các hợp tác xã nêu gương về hòa bình và ổn định , gắn kết mọi người từ các nguồn gốc khác nhau lại với nhau trên cơ sở bình đẳng và thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau . Thanh niên hợp tác được trao quyền để dẫn đường bằng cách trao cho họ cơ hội, chuyển giao kiến ​​thức và đảm bảo sự đa dạng, công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi người .

Báo cáo của Tổng thư ký Liên hợp quốc năm 2023  về Hợp tác xã trong phát triển xã hội thừa nhận rằng các hợp tác xã có thành tích thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của tất cả mọi người, kể cả các nhóm bị thiệt thòi. Các hợp tác xã luôn thể hiện khả năng phục hồi của mình trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế xã hội. Liên Hợp Quốc công nhận phong trào hợp tác xã là đối tác chính trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và kêu gọi các quốc gia thành viên hỗ trợ và củng cố hệ sinh thái khởi nghiệp của hợp tác xã. Điều này có thể nâng cao năng lực của họ để tạo ra nhiều tác động xã hội, kinh tế và môi trường hơn trong xã hội.

Jeroen Douglas, Tổng Giám đốc của Hiệp hội cho biết: “Khi chúng ta tôn vinh những đóng góp quan trọng và thường thầm lặng của các hợp tác xã, đây cũng là lúc để chúng ta suy ngẫm về những gì chúng ta đã đạt được để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn và những gì chúng ta có thể cùng nhau làm tốt hơn”. Liên minh Hợp tác Quốc tế (ICA) . “Hãy tận dụng ngày này để lấy cảm hứng cộng tác, xem xét mọi khả năng đạt được các mục tiêu SDG và hành động để đạt được chúng”. Ngày này sẽ tạo đà hướng tới Năm Quốc tế Hợp tác xã 2025 , được Liên hợp quốc tuyên bố vào năm ngoái.  ICA sẽ trợ giúp tất cả những ai muốn kỷ niệm #CoopsDay 2024 bằng một bộ phương tiện truyền thông bao gồm logo, thông điệp chính và các tài nguyên kỹ thuật số khác 

Về Ngày Quốc tế Hợp tác xã

Được tổ chức trên toàn thế giới trong hơn một thế kỷ và được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức công bố nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập ICA vào năm 1995, Ngày Quốc tế Hợp tác xã được kỷ niệm hàng năm vào ngày Thứ Bảy đầu tiên của tháng Bảy.

#CoopsDay nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các hợp tác xã. Sự kiện này nhấn mạnh sự đóng góp của phong trào hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề lớn do Liên hợp quốc giải quyết cũng như tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác giữa phong trào hợp tác quốc tế và các chủ thể khác. Kể từ năm 1995, ICA và Liên Hợp Quốc, thông qua Ủy ban Xúc tiến và Phát triển Hợp tác xã (COPAC), đã cùng nhau đặt ra chủ đề cho lễ kỷ niệm #CoopsDay.

Chủ đề của năm nay là “Hợp tác xã xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người ” và lễ kỷ niệm sẽ đánh dấu Ngày Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 30 được Liên hợp quốc công nhận và Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 102.

Thông qua #CoopsDay, các nhà hoạch định chính sách địa phương, quốc gia và quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự và công chúng nói chung có thể tìm hiểu về sự đóng góp của hợp tác xã cho một tương lai công bằng và bền vững cho tất cả mọi người.

 Năm Quốc tế Hợp tác xã 2025

Vào tháng 11 năm 2023, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết A/RES/78/175 về hợp tác xã trong phát triển xã hội kêu gọi tuyên bố năm 2025 là Năm quốc tế về hợp tác xã. Nghị quyết khuyến khích tất cả các Quốc gia Thành viên, cũng như Liên Hợp Quốc và tất cả các bên liên quan khác, tận dụng Năm Quốc tế Hợp tác xã như một cách để thúc đẩy các hợp tác xã và nâng cao nhận thức về sự đóng góp của họ trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững và để phát triển kinh tế – xã hội nói chung.

Ngày Quốc tế Hợp tác xã sẽ cung cấp một nền tảng để giới thiệu cách các hợp tác xã tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu chung là xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và cách họ phấn đấu để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

                                                    Vũ Anh Liệu tổng hợp từ – https://ica.coop/

BÌNH LUẬN