Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên...

Số ký hiệu: 3927/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 04/8/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Đính kèm: Công...

Công văn của UBND tỉnh về việc triển khai cài đặt và sử dụng...

Số ký hiệu: 3928/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 04/8/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch bệnh Covid -...

Công văn về việc tăng cường phòng chống dịch Covid – 19 trên địa...

Số ký hiệu: 3882/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 01/8/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Tăng cường phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Đính kèm: Công văn số: 3882/UBND-KGVX  

Công điện về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống...

Số ký hiệu: 03/CĐ-UBND Ngày có hiệu lực: 02/8/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Đính kèm: Công điện 03/CĐ-UBND

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo...

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020). I.  NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên...

Công văn về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và tiếp...

Số ký hiệu: 3378/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 07/7/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Tăng cường phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và tiếp nhận điều trị bệnh nhân Bạch hầu Đính kèm: Công văn số:...

Công văn Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc...

Số ký hiệu: 3338/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 06/7/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 Đính kèm: Công...

Kế hoạch Triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải...

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN MINH HTX TỈNH                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------ Số: 191 /KH-LMHTX                                      ...

Kế hoạch: Tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh...

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư số 78-KL/TW ngày 10/6/2020 về tổ chức Đại hội Liên minh HTX VIệt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam được Thủ...

công văn về việc Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...

Số ký hiệu: 2029/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 25/04/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Đính kèm: Công văn số: 2029/UBND-KGVX