Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Hướng dẫn số 02-HD/BTGTU về tuyên truyền kỉ niệm 90 năm ngày Truyền thống...

Số ký hiệu: 02-HD/BTGTU Ngày có hiệu lực: 10/11/2020 Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Nông Người ký: Phó Trưởng ban: Lê Khắc Ghi Trích yếu: Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020) Đính kèm: Hướng số: 02-HD/BTGTU, tài liệu tuyên truyền

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)

Số ký hiệu: 03-HD/BTGTU Ngày có hiệu lực: 10/11/2020 Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Nông Người ký: Phó Trưởng ban: Lê Khắc Ghi Trích yếu: Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020) Đính kèm: Hướng số: 03-HD/BTGTU            

công văn về việc Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại...

Số ký hiệu: 5554/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 28/10/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay...

Công văn về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Đăk...

Số ký hiệu: 5374/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 19/10/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Đính kèm: Công văn số: 5374/UBND-KGVX

Công văn về việc hướng dẫn tăng cường công tác vệ sinh lao động...

Số ký hiệu: 2135/SYT-NVYD Ngày có hiệu lực: 30/9/2020 Cơ quan ban hành: Sở Y tế tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Giám đốc: Trần Quang Hào Trích yếu:  hướng dẫn tăng cường công tác vệ sinh lao động tại các cơ sở lao động trên địa bàn...

Công điện của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid – 19 trên...

Số ký hiệu: 04/CĐ-UBND Ngày có hiệu lực: 28/9/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Về việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Đính kèm: Công văn số: 04/CĐ-UBND

Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng tám thành...

Số ký hiệu: 422/KH-UBND Ngày có hiệu lực: 07/8/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa...

Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên...

Số ký hiệu: 3927/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 04/8/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Đính kèm: Công...

Công văn của UBND tỉnh về việc triển khai cài đặt và sử dụng...

Số ký hiệu: 3928/UBND-KGVX Ngày có hiệu lực: 04/8/2020 Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông Người ký: Phó Chủ tịch: Tôn Thị Ngọc Hạnh Trích yếu: Về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch bệnh Covid -...