Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Đăng ký tham gia cuộc Thi tiếng hát hợp tác xã tỉnh Đăk Nông...

Đăng ký tham gia cuộc Thi tiếng hát hợp tác xã tỉnh Đăk Nông lần thứ I năm 2018 Công văn về đăng ký tham gia dự thi Tiếng hát hợp tác xã: Tải tại đây Mẫu đăng ký: Tải tại...

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời...

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) Thực hiện Hướng dẫn số 61- HD/BTGTW ngày 13/4/2018 về hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày...

Cho ý kiến dự thảo quy định hỗ trợ phát triển kinh tế tập...

Cho ý kiến dự thảo quy định hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số...

Đăng ký tham gia đào tạo, tập huấn cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã

Đăng ký tham gia đào tạo, tập huấn cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã Nội dung: Thông báo Đăng ký đào tạo tập, huấn cho Doanh Nghiệp, HTX Bản đăng ký tham gia Đào tạo, tập huấn: Tải nội dung

Kế hoạch Hội Xuân Mậu Tuất 2018

Kế hoạch Hội Xuân Mậu Tuất 2018 Sơ đồ khu vực Tổ chức Hội Xuân Mậu Tuất Kế hoạch tổ chức Hội Xuân Mậu Tuất 2018

Khuyến công đồng hành cùng doanh nghiệp

Khuyến công đồng hành cùng doanh nghiệpThực hiện phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển”, năm 2017, các đề án khuyến công đã và đang tập trung đưa ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các cơ...

Chủ động phòng, chống dịch hại trên cây trồng trong điều kiện biến đổi...

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang là một thách thức lớn đã và sẽ tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực, vùng, quốc gia… Do đó, vấn đề BĐKH ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây bùng phát...

Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3377/UBND-NN gửi Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường,UBND các huyện, thị xã và các đơn vị chủ rừng về việc...

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp,...

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3390/UBND-NN, chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng trên địa...

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập...

Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 56/KL/TW, ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả...