Số/ký hiệu 281 NQ- LMHTXVN
Ngày ban hành 05/07/2019
Người ký Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 12, khóa V
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Nghị quyết
Tệp đính kèm Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 12, khóa V

BÌNH LUẬN