Sáng 25/12/2023 Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Giải pháp thúc đẩy thực hiện Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã”. Đ/c: Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ. Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông có đồng chí: Nguyễn Khải, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh kiêm Chủ tịch HĐQL Quỹ Hỗ trợ PTHTX thừa ủy quyền của UBND tỉnh và Báo cáo tham luận khó khăn vướng mắc … của Quỹ hỗ trợ PTHTX tỉnh Đắk Nông tại Hội nghị; tham dự Hội nghị trực tuyến có Lãnh đạo Sở Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Đ/c: Nguyễn Khải, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh kiêm Chủ tịch HĐQL Quỹ Hỗ trợ chủ trì tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh Đắk Nông

Hội nghị diễn ra trực tiếp tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và 63 điểm cầu trực tuyến tại UBND các tỉnh thành phố trên cả nước và Liên minh Hợp tác xã 63 tỉnh, thành phố.Theo báo cáo tại Hội nghị, Trước khi Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã có hiệu lực thi hành, được sự quan tâm của Chính phủ, chính quyền địa phương. Ngoài Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ thành lập, trên địa bàn cả nước có 50 tỉnh, thành phố đã thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.Bên cạnh đó có UBND các tỉnh, thành phố tạo nguồn vốn hỗ trợ kinh tế tập thể  hợp tác và cấp vốn điều lệ hàng năm nguồn ngân sách địa phương để duy trì hoạt động Quỹ cho các THT-HTX vay… . Trong đó có Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đắk Nông Hợp đồng ủy thác cho vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội đối với tỉnh với tổng số tiền 8 tỷ đồng.

Đối với Quỹ hỗ trợ, Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông ngay sau khi có Văn bản, Kế hoạch triển khai của Liên minh HTX Việt Nam, đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông cụ thể như: Xây dựng phương án lấy ý kiến của các Sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Nông (Quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ). Về bổ sung vốn điều lệ: Hiện nay, vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Đắk Nông là 8 tỷ đồng, từ năm 2022 đến nay Quỹ không được bổ sung nguồn vốn vì kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đã được phân bổ hết cho các chương trình dự án và ngân sách tỉnh không còn nguồn để bổ sung (ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư). Vướng mắc ở vấn đề bổ sung vốn điều lệ đến năm 2024 đáp ứng tối thiểu 20 tỷ đồng (Quy định tại điểm b, khoản 1, điều 37, Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ); mặt khác tỉnh đang tập trung ngân sách của tỉnh để làm đường cao tốc Gia Nghĩa – tỉnh Đắk Nông, chơn thành, tỉnh Bình Phướcnên đến nay UBND tỉnh chưa có chủ trương đồng ý cho chuyển đổi mô hình hoạt động.

Kết luận hội nghị Đ/c: Cao Xuân Thu Vân ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của các địa phương. Đồng thời, khẳng định, Nghị định định 45/2021/NĐ-CP có ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển, lớn mạnh và hiệu quả của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX. Vì vậy, đề nghị các địa phương cần chủ động, hiểu đúng quyết liệt trong các khâu để thành lập, và tham mưu chuyển đổi tổ chức hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; tham mưu cấp ủy, chính quyền bổ sung đủ vốn điều lệ cho quỹ hoạt động. Từ đó củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo các quỹ phát triển lâu dài, bền vững, an toàn, hiệu quả theo quy định của pháp luật, góp phần đổi mới phát triển kinh tế tập thể, gắn với phát triển KTTT của các địa phương./.

                                                                                 Tin, ảnh: Quỹ hỗ trợ PTHTX tỉnh

BÌNH LUẬN