Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-LMHTX ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về việc đi thăm và chúc Tết thành viên hợp tác xã, bon kết nghĩa. Ngày 11 tháng 01 năm 2023 được sự phân công trong Thường trực, đồng chí Bùi Hoa Thám – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã đến thăm chúc Tết và tặng quà Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Trường Thịnh, xã Hưng Bình, huyện Đắk R’Lấp và Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Đồng chí Bùi Hoa Thám – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã đến thăm chúc Tết và tặng quà Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Trường Thịnh
đồng chí Bùi Hoa Thám – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã đến thăm chúc Tết và tặng quà Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Quảng Trực

Thay mặt Hội đồng quản trị hai HTX cảm ơn sự quan tâm của Liên minh HTX tỉnh đã tới thăm và chúc Tết Xuân Quỹ Mão 2023; trong thời gian tới HTX sẽ tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh mở rộng quy mô sản xuất gắn với phát triển thành viên xây dựng HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, liên kết với doanh nghiệp chế biến sâu xuất khẩu Sầu Riêng và Mắc Ca. Thường trực Liên minh HTX tỉnh cũng đề nghị hai HTX trong thời gian tới tích cực tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh, gắn với các phong trào thi đua năm 2023 đã được phát động, xây dựng HTX phát triển bền vững trong những năm tới./.

                                                         Tin, ảnh Phòng KH&HT

BÌNH LUẬN