Trong những năm qua đảng viên chi bộ Liên minh Hợp tác xã luôn luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng ủy cấp trên đánh giá, công nhận, góp phần phát triển kinh tế tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh. Tuy nhiên, tính tiên phong, gương mẫu, năng lực chuyên môn, chất lượng tham mưu của một số ít đảng viên vẫn còn hạn chế. Để khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế về năng lực chuyên môn của người đảng viên, xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh, đề nghị tất cả các đảng viên trong chi bộ nỗ lực rèn luyên, phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau.

  1. Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người đảng viên

– Cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, nhắc nhở đảng viên, quần chúng về việc đọc, nghiên cứu và chấp hành nội quy, quy chế, quy định của cơ quan đã ban hành; cấp trên thể hiện được tính tiên phong, tính gương mẫu, lãnh đạo là Thường trực phải gương mẫu, tiên phong hơn lãnh đạo là trưởng phòng; lãnh đạo là trưởng phòng phải gương mẫu, tiên phong hơn lãnh đạo là phó phòng; lãnh đạo là phó phòng phải gương mẫu, tiên phong hơn đảng viên là cán sự, chuyên viên; đảng viên phải gương mẫu, tiên phong hơn quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Chấp hành và thực hiện tốt chủ trương chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả.

– Tính gương mẫu, tiên phong thể hiện bằng lời nói và việc làm; nói ít, làm nhiều; lấy chỉ tiêu, nhiệm vụ chấp hành nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, của cấp trên và chất lượng, hiệu quả công việc là thước đo tính tiên phong, gương mẫu, năng lực của đảng viên.

  1. Không ngừng tự học tập, rèn luyện để nâng cao kỹ năng và năng lực chuyên môn

– Học tập, rèn luyện kỹ năng thường xuyên để hình thành năng lực làm việc, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả. Không để thời gian lãng phí, tập trung cho công việc cập nhật thông tin, văn bản liên quan đến nhiệm vụ được giao; đọc thật kỷ, đọc nhiều lần; hiểu, nắm chắc được nội dung; rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng soạn thảo văn bản, lập báo cáo, thông báo, công văn, quyết định, kết luận, biên bản…; kỹ năng tiếp cận và giải quyết công việc, nhiệm vụ được giao, rèn luyện làm đi làm lại nhiều lần, nghiên cứu sâu những bút phê, bút sửa góp ý của lãnh đạo, so sánh, đối chiếu để hình thành thói quen tích cực, kỹ năng nhuần nhuyễn, năng lực chuyên môn sẽ dần hoàn thiện và phát triển, tiến bộ.

– Phải suy nghĩ chính chắn, phân tích nhanh loại bỏ các phương án, nội dung không hiệu quả, không phù hợp, thiếu căn cứ, thiếu cơ sở từ đó đưa ra quyết định đảm bảo tính khách quan, có cơ sở dễ thực hiện trước khi tham mưu, đề xuất với lãnh đạo để hạn chế những nội dung tham mưu kém chất lượng, không khả thi. Văn bản tham mưu trước khi trình ký, soạn thảo xong yêu cầu phải đọc đi đọc lại nhiều lần khi đảm bảo về thể thức, nội dung, văn phong mới trình ký nhằm hạn chế chỉnh sửa nhiều lần, mất thời gian.

  1. Khắc phục hạn chế, yếu kém qua tự phê bình và phê bình

Trách nhiệm của đảng viên phải tự soi, tự sửa; phải nhìn thấy khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, yếu kém của bản thân để xây dựng kế hoạch, giải pháp kiên quyết khắc phục, sửa chữa. Mạnh dạn nhận khuyết điểm khi làm sai, tham mưu kém chất lượng, hàng tháng báo cáo kết quả sửa chữa, khắc phục tại các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ để chi bộ góp ý, giúp đỡ hoàn thiện, vươn lên.

Tự nhận hình thức phê bình, xử lý khi vi phạm nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, của cấp trên và chất lượng, hiệu quả công việc không đảm bảo yêu cầu của cơ quan từ 2 lần trở lên trong tháng; làm cơ sở để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Mạnh dạn đấu tranh với các biểu hiện bảo thủ, chủ quan, chây ì, thiếu tinh thần trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình; không tự giác học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực chuyên môn.

  1. Nâng cao năng lực chuyên môn gắn liền với Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ít nhất một tuần, một lần đọc lại nội dung đã đăng ký hàng năm về Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhớ, học và làm theo một cách nghiêm túc, hiệu quả để phục vụ cho vị trí công việc gắn với rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn của từng đảng viên. Tránh tình trạng đăng ký hình thức, không nhớ nội dung học tập và làm theo, đăng ký một nơi, làm theo một nẽo.

  1. Trách nhiệm của đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, động viên cấp dưới thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng tiến độ thời gian, chất lượng hiệu quả tham mưu công việc theo Nghị quyết chi bộ, kết luận giao ban cơ quan, thẳng thắn phê bình cấp dưới khi không hoàn thành nhiệm vụ. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đảng viên có tinh thần sáng tạo, đổi mới, mạnh dạn chủ động tham mưu, chủ động hoàn thành nhiệm vụ trước tiến độ thời gian quy định; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

                                                                                               NGUYỄN KHẢI
                                                                                             Bí thư  – Chủ tịch

BÌNH LUẬN