Ngày 10/01/2024 tại thành phố Gia Nghĩa, Ban chỉ đạo phát triển Kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đ/c Lê Trọng Yên – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị va yêu cầu các địa phương quan tâm sâu sắc đến KTTT để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân

Chủ trì Hội nghị có đ/c Lê Trọng Yên – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh cùng các đồng chí Trần Đình Ninh – TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh; đ/c Phạm Tuấn Anh – TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; đ/c Nguyễn Khải – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng gần 60 đại biểu là đại diện các sở, ngành, Hội, đoàn thể và Trưởng, phó Ban chỉ đạo phát triển KTTT các huyện, thành phố Gia Nghĩa, Báo, Đài đến dự và đưa tin.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2023, Đắk Nông thành lập 40 Hợp tác xã (HTX), chi nhánh HTX, vượt 160% so với kế hoạch. Số HTX hoạt động khá, tốt tăng so với những năm trước. Trong số 164 HTX đủ điều kiện xếp loại có 63 HTX hoạt động tốt, khá, chiếm trên 38%; 90 HTX hoạt động trung bình; 11 HTX hoạt động yếu kém chiếm 6,7%. Trong năm, Ban Chỉ đạo phát triển KTTT Đắk Nông chủ động tham mưu Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX. Trong đó, Ban Chỉ đạo đã tập trung tham mưu cân đối bố trí ngân sách, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ, nâng cao năng lực cho khu vực KTTT, HTX.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về tổ chức thành lập, hoạt động HTX, tháo gỡ chính sách về vốn, đất đai, cơ sở hạ tầng, tiêu thụ sản phẩm, công tác giải thể các HTX yếu, kém…

Ý kiến đóng góp tại Hội nghị của Trưởng Ban chỉ đạo KTTT các huyện, thành phố

Năm 2024, Đắk Nông phấn đấu nâng tỷ lệ HTX hoạt động khá, tốt lên 40%, trung bình 45%; giảm tỷ lệ HTX hoạt động yếu, kém dưới 15%, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố giải thể từ 20-30% số HTX đã ngừng hoạt động; phấn đấu trong năm thành lập mới từ 25 HTX trở lên.

Đ/c Nguyễn Khải – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo KTTT tỉnh ghi nhận và đáp từ các ý kiến của đại biểu tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh nhấn mạnh: Trong năm tới, Liên minh HTX phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục nhân rộng các HTX điển hình, kiểu mới, nông nghiệp hữu cơ, phát triển theo chuỗi giá trị sản phẩm; các sở, ban, ngành, địa phương cần thay đổi tư duy, phát huy vai trò tham mưu ban hành cách chính sách, cách làm hay để thúc đẩy phát triển KTTT nói chung, HTX nói riêng. UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa chú trọng khâu tổ chức, tư vấn thành lập HTX theo chiều sâu, có chất lượng để khẳng định uy tín và nâng Hợp tác xã lên tầm cao mới./.

                                                                          Tin, ảnh: Phòng CSTT-PTHTX

BÌNH LUẬN