Sáng ngày 8/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7, khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.

Kết quả đạt được quý I/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh được chú trọng. Hoạt động chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và cán bộ được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả.Công tác tổ chức đã kiện toàn, củng cố cấp ủy của 5 TCCS đảng; đánh giá xếp loại tổ chức đảng năm 2021; xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị 169 trường hợp phục vụ công tác cán bộ, phát triển đảng viên. Các TCCS đảng các cấp đã chủ động triển khai toàn diện hoạt động kiểm tra, giám sát, nhất là tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đơn thư tố cáo, kiến nghị. Toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên vi phạm bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng và cách chức chi ủy viên. Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được quan tâm triển khai kịp thời. Các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch chỉ thị của Trung ương, tỉnh và Đảng ủy Khối bảo đảm tiến độ, phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời ban hành kế hoạch chỉ đạo các đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025; hội nghị gặp mặt các TCCS đảng trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnhCác nhiệm vụ khác như kiểm tra, giám sát; khai thác, kết luận bảo vệ chính trị nội bộ và chỉ đạo đại hội các tổ chức đoàn thể tiếp tục được chú trọng.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh đã khen thưởng; cho 05 cá nhân trực thuộc Đảng bộ Khối là đảng viên xuất sắc 5 năm liên tục và 12 Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021./.

                                                           Tin, ảnh: Bùi Thám – Chi bộ Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN