Chiều ngày 09/01/2024, tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các đầu cầu xã và UBND các huyện, thành phố nhằm đánh giá kết quả đạt được của Ngành nông nghiệp năm 2023 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024. Chủ trì Hội nghị Đ/c: Lê Trọng Yên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Thường trực Liên minh HTX tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Đắk Nông

Theo Báo cáo đánh giá, năm 2023 tốc độ của Ngành Nông nghiệp của tỉnh Đắk Nông cao nhất 10 năm qua; tổng sản phẩm khu vực của Ngành năm 2023 đạt 18.537 tỷ đồng tăng 3.045 tỷ đồng so với năm 2022. Các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp của tỉnh cơ bản duy trì đạt tiến độ chỉ tiêu kế hoạch đề ra như: đáp ứng nước tưới cho diện tích có nhu cầu tưới, nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh….. Nông thôn mới tỉnh dự kiến công nhận 04 xã đạt chuẩn NTM, lũy kế 40 xã (đạt 200% kế hoạch) công nhận 04 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, lũy kế 5 xã (đạt 200% kế hoạch)… Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Ngành, cùng góp phần vào kết quả đạt được về kinh tế-xã hội của tỉnh. Để phát huy hơn nữa các mặt đã đạt được trong năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên chỉ đạo Ngành Nông nghiệp và PTNT tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sau: Năm 2024 là năm bứt phá để thực hiện mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII; do đó Ngành Nông nghiệp tỉnh chủ động, quyết liệt, kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời tiếp tục cơ cấu lại Ngành, đổi mới tư duy kinh tế nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với hình thành vùng nguyên liệu tập trung, mã vùng trồng, chuyển đổi số Ngành Nông nghiệp…tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế tập thể (HTX) theo Kế hoạch của Ngành năm 2024./.

                                                       Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám – PCT Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN