Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tổ chức sinh hoạt Chuyên...

Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tổ chức sinh hoạt Chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả công tác Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể”

0
10

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa (nhiệm kỳ 2020-2025) của Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh về sinh hoạt chuyển đề hàng năm; chiều ngày 29/3/2024, tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác tuyền truyền kinh tế tập thể”.

Nhằm cụ thể hoá công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024

Chi bộ đã giao tổ đảng Phòng Chính sách tuyên truyền phát triển Hợp tác xã chủ trì nội dung sinh hoạt nghị quyết chuyên đề; Chi bộ Liên minh Hợp tác xã đã tổ chức cho đảng viên, quần chúng trong Chi bộ được nghe dự thảo của tổ đảng Phòng Chính sách Tuyền truyền phát triển Hợp tác xã về chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể”. Qua nghe báo cáo, đảng viên trong chi bộ đã tham gia thảo luận sôi nổi, góp ý thêm 1 số giải pháp như: về công tác tuyên truyền cần trực quan sinh động, chuyển đổi số trong tuyên truyền “lập kênh youtobe, tiktok, fanpage”…; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền… Qua đó, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã đã đề ra một số nội dung, giải pháp để “nâng cao hiệu quả công tác tuyền truyền phát triển kinh tế tập thể” trong thời gian tới, cụ thể:

– Xây dựng kế hoạch trong đó cụ thể hóa Kế hoạch công tác năm về các hoạt động tuyên truyền; thay đổi cách thức, hình thức tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng cụ thể; cử cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ của báo cáo viên về tuyên truyền phát triển KTTT, HTX.

– Nâng cao chất lượng của nội dung tuyên truyền trên các phương tiện Báo, Đài của Trung ương và địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền trên Website của Liên minh HTX tỉnh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân dân trong tỉnh, vận động các HTX tham gia thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

– Chủ động phối hợp, triển khai các chương trình phối hợp đã ký kết với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố; tập trung tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó ưu tiên cho các xã chưa có HTX.

– Thay đổi cách thức, hình thức với những nội dung phù hợp với từng đối tượng cụ thể, tập trung vào lợi ích tương ứng mà phát triển kinh tế tập thể mang lại cho từng cá nhân và tổ chức.

– Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tuyên truyền qua kênh truyền thông, trang mạng xã hội như Zalo, facebook, youtobe, tiktok…, biểu ngữ, video, phát thanh, và sự kiện trực tiếp để tiếp cận và tương tác với nhiều đối tượng khác nhau. Thúc đẩy việc chia sẻ cập nhât thông tin, kinh nghiệm, ý tưởng giữa các THT, HTX với thành viên, người lao động, nhân dân địa phương.

Sau hội nghị, cấp ủy Chi bộ Liên minh Hợp tác xã đề nghị tất cả các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ thực hiện tốt các nội dung đã được truyền đạt. Cấp ủy chủ động, tiếp tục triển khai và đưa các nội dung sinh hoạt chuyên đề thành Nghị quyết để triển khai, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao./.

Vũ Anh Liệu – Liên minh Hợp tác xã

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN