Hội nghị kết nạp thành viên Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông...

Hội nghị kết nạp thành viên Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông 6 tháng đầu năm 2023

0
186
Đ/c: Nguyễn Khải –Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao Quyết định kết nạp thành viên cho các hợp tác xã

Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Liên minh hợp tác xã tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị kết nạp thành viên chính thức Liên minh hợp tác xã tỉnh. Dự và chủ trì Hội nghị kết nạp thành viên có các đồng chí Thường trực, Trưởng, Phó phòng chuyên môn Liên minh hợp tác xã tỉnh đại diện Hội đồng quản trị: 09 HTX nông nghiệp có đơn tham gia thành viên.

Trước khi công bố Quyết định kết nạp thành viên theo chương trình Hội nghị: Đồng chí Phạm Văn Sắc, Trưởng phòng Kế hoạch & Hỗ trợ, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã thông qua quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên (theo Hướng dẫn số 123/HD-LMHTX ngày 29/3/2022 của Liên minh HTX tỉnh): Cụ thể phổ biến về những quy định đối tượng, trình tự, thủ tục kết nạp, quyền và nghĩa vụ của thành viên Liên minh hợp tác xã tỉnh Đắk Nông cho các HTX có đơn xin gia nhập sẽ có các quyền lợi như: được hỗ trợ, tư vấn và cung cấp dịch vụ nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, được giúp đỡ khi gặp khó khăn; được cung cấp các thông tin về kinh tế, pháp lý, về khoa học kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và người lao động của hợp tác xã; được bảo vệ trước pháp luật khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; được thảo luận, đề xuất, kiến nghị các vấn đề về chính sách, pháp luật có liên quan; được thảo luận và biểu quyết các công việc, khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng khi lập được thành tích xuất sắc. Phát biểu chào mừng tại Hội nghị kết nạp thành viên đồng chí: Nguyễn Khải, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đề nghị Hội đồng quản trị các HTX về tham dự; thực hiện các nghĩa vụ như: chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Liên minh hợp tác xã và các Nghị quyết của Đại hội, của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh; tham gia các hoạt động của Liên minh hợp tác xã tỉnh; đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác cùng thực hiện những mục tiêu chung của cộng đồng và vì lợi ích của cộng đồng; thực hiện các chế độ báo cáo, thông tin định kỳ theo quy định của Liên minh, đóng hội phí theo quy định.

Đ/c: Nguyễn Khải –Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao Quyết định kết nạp thành viên cho các hợp tác xã

Trên cơ sở tự nguyện của các hợp tác xã xin gia nhập thành viên Liên minh hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2023. Ban Thường vụ Liên minh hợp tác xã tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định kết nạp và công nhận 09 hợp tác xã là thành viên chính thức. Đây cũng là mốc thời gian quan trọng đánh dấu bước phát triển của mối quan hệ gắn bó giữa Liên minh hợp tác xã và các thành viên HTX được kết nạp; đồng thời tăng cường hơn nữa sức mạnh liên kết của hệ thống các tổ chức kinh tế tập thể, để cùng đoàn kết, đổi mới và phát triển ngày càng vững mạnh, xứng đáng là thành phần kinh tế quan trọng trong tổ chức sản xuất gắn với phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của địa phương trong thời gian tới. Tính đến nay, thành viên chính thức đã được kết nạp tổng số: 187 Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

                                                                   Tin, ảnh: Phòng KH&HT

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN