Chiều ngày 16/2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Thanh Danh – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Điểu K’Ré – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mười – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tham dự.

Đ/c: Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Đánh giá kết quả tại hội nghị năm 2021, công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được quan tâm, đổi mới, hoạt động có hiệu quả. Việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Các phong trào thi đua đã có những đổi mới tích cực cả về nội dung và hình thức, tạo được sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở các phong trào thi đua trong năm trong năm qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, tô đậm thêm thành tựu của gần 20 năm thành lập tỉnh với những bước tiến vượt bậc. Nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp đúng đắn đã được ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện tốt để duy trì ở mức hợp lý, nhất là các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, việc hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, bảo đảm chính sách an sinh và phúc lợi xã hội.

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, chia sẻ, cùng phát triển”, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt 4 nội dung trọng tâm sau:

Một là: Thi đua chung sức, đồng lòng kiên trì thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động, tích cực, linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Hai là: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành, thực thi chính sách, pháp luật, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Ba là: Thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao; đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư xã hội tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Bốn là: Tiếp tục thi đua bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, kịp thời phát động và đề ra các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực; động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người dân thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII./.

                                                                      Tin, ảnh: Bùi Thám tổng hợp

BÌNH LUẬN