Chiều ngày 12/6/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động kết nối hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025. Chủ trì Hội thảo Thường trực Hội LHPN tỉnh; tham dự có Lãnh đạo các Sở, Ngành, Liên minh HTX tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, tp Gia Nghĩa; đại diện 32 doanh nghiệp, Tổ hợp tác, Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

Tại hội thảo, Thường trực Hội LHPN tỉnh đã đánh giá hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2022 theo Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025”. Kết quả tổ chức 56 lớp tập huấn chuyên đề cho gần 4.000 hội viên; 24 lớp tập huấn về lập kế hoạch kinh doanh, nâng cao kiến thức khởi nghiệp, xây dựng doanh nghiệp, phát triển thương hiệu. “Cuộc thi khởi nghiệp); do các cấp Hội phụ nữ tổ chức có tổng cộng 125 ý tưởng tham gia, trong đó có 48 ý tưởng, dự án được tôn vinh. Thành lập được một câu lạc bộ “Doanh nghiệp nữ”; 04 hợp tác xã do phụ nữ quản lý; tư vấn, hỗ trợ 185 phụ nữ khởi sự kinh doanh. Về giải pháp để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2023 – 2025 đạt hiệu quả trong thời kỳ chuyển đổi số: Như khởi nghiệp gắn với nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị và phát triển sản phẩm OCOP, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2021 – 2025 và các chương trình hỗ trợ tín dụng vay vốn để phụ nữ khởi nghiệp thành công.

Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám

BÌNH LUẬN