Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý các HTX trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018

Sáng ngày 06/9/2018, tại Hội trường Nhà khách T79 đã diễn ra Lễ khai mạc lớp một dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý các HTX trên địa bàn tỉnh. Lớp bồi dưỡng do Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Liên minh HTX Việt Nam tổ chức. Tham dự lễ khai có các đồng chí lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, Thầy giáo Nguyễn Đình Thành – Giảng viên cao cấp thuộc Liên minh HTX Việt Nam và gần 50 học viên là thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc các HTX trên địa bàn tỉnh.

Tham dự lớp bồi dưỡng lần này, học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề Kỹ năng quản lý, điều hành HTX kiểu mới; Kỹ năng lập phương án sản xuất kinh doanh; Quản trị Marketing trong hợp tác xã kiểu mới; Liên kết sản xuất và tiêu dùng theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa trong kinh tế thị trường hội nhập quốc tế; Phổ biến về Luật BHXH.

Đây là những kiến thức rất cần thiết cho các hợp tác xã nhằm bổ sung kịp thời sự thiếu hụt kiến thức trong tổ chức điều hành hoạt động, tổ chức sản xuất kinh doanh của hợp tác xã trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

                                        Tin, ảnh: Phòng CS-TT, PTHTX

BÌNH LUẬN