Ngày 15/9/2022 UBND Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 529/KH-UBND tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, Hợp tác xã năm 2022. (I)Về mục đích, yêu cầu: Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, Hợp tác xã năm 2022 là Diễn đàn để nông dân, các cấp Hội, các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Qũy tín dụng nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng với cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh về những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong nông nghiệp, nông thôn, đời sống của nông dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ hợp tác, Hợp tác xã nói chung; đặc biệt trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phục hồi chuỗi cung ứng sau đại dịch Covid -19; việc thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030. Trên cơ sở đối thoại, đề xuất, kiến nghị những vấn đề về cơ chế, chính sách để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định và chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa có giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nông dân, Hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm; phát huy sức sáng tạo của nông dân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra. Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để phát triển kinh tế  – xã hội của địa phương; Đây cũng là diễn đàn quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế của Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong công cuộc xây dựng và phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Yêu cầu đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau hội nghị; Không để xảy ra việc lợi dụng để tụ tập đông người và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo sức khỏe các đại biểu dự Hội nghị. Nội dung Hội nghị đối thoại tập trung vào những vấn đề quan trọng, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành, thực thi các chính sách của chính quyền các cấp về lĩnh vực Hợp tác xã và nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những nội dung ngoài chủ đề sẽ được trao đổi, giải đáp trong thời gian phù hợp và không nêu giải đáp các vấn đề chi tiết về kỹ thuật, công nghệ…Tinh thần đối thoại phải dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, cởi mở và mang tính xây dựng. Công tác tổ chức phải chu đáo, thiết thực, trang trọng, đảm bảo chất lượng và có ý nghĩa thiết thực đối với nông dân, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên chủ trì buổi làm việc vào chiều ngày 29/8/2022 để nghe các đơn vị báo cáo Kế hoạch tổ chức hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, Hợp tác xã vào đầu tháng 10/2022

(II) Nội dung của Hội nghị đối thoại: Báo cáo đề dẫn và tổng hợp những vấn đề, những kiến nghị, đề xuất của bà con nông dân, các Doanh nghiệp, Hợp tác xã gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và kinh tế tập thể. Các nhóm vấn đề quan tâm có 06 nhóm chính: Vốn và tín dụng cho nông dân và Hợp tác xã; Trình độ, kỹ thuật, công nghệ và kiến thức trong quản trị, sản xuất, chế biến, tiêu thụ; Hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản; Quy hoạch và hạ tầng sản xuất; Quản lý nhà nước và ban hành, thực thi chính sách; Lao động và việc làm. Trong mỗi nhóm vấn đề sẽ có nhiều nội dung liên quan ngoài các điểm nêu trên. Trong quá trình thu thập thông tin, câu hỏi sẽ tổng hợp và bổ sung thêm.

(III) Thời gian, địa điểm, hình thức, thành phần: 01 buổi, dự kiến đầu tháng 10/2022; trực tiếp tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh; trực tuyến: từ diễn đàn trực tiếp sẽ kết nối trực tuyến đến 07 điểm cầu tại 07 huyện và 71 điểm cầu tại 71 xã, phường, thị trấn (Riêng Thành ủy, UBND thành phố Gia Nghĩa tham gia trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh). Tại các điểm cầu trực tuyến, các đại biểu được đăng ký với Ban Tổ chức Hội nghị để nêu câu hỏi, ý kiến, đề xuất những vấn đề mình quan tâm đến Hội nghị trong khuôn khổ chủ đề Hội nghị (các câu hỏi, ý kiến, đề xuất yêu cầu UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa gửi về Hội Nông dân tỉnh trước ngày 20/9/2022 để tổng hợp gửi các đơn vị có liên quan trả lời). Chủ trì Hội nghị có thể đề nghị đại biểu ở bất kỳ điểm cầu nào đặt câu hỏi, nêu vấn đề và chỉ định các đồng chí đại diện lãnh đạo địa phương ở các điểm cầu cho ý kiến, trả lời những vấn đề có liên quan qua đường truyền trực tuyến. Tại Hội nghị Truyền hình trực tiếp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện truyền hình trực tiếp buổi đối thoại tại Trung tâm hội nghị tỉnh qua sóng phát thanh truyền hình tỉnh. Thành phần tham dự: Chủ trì Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thành viên đối thoại: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Công thương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Đại biểu tham dự và tham gia đối thoại với Hợp tác xã, nông dân: Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị có liên quan tham gia trả lời những câu hỏi, kiến nghị của Hợp tác xã và nông dân. Đại biểu mời: Đại diện Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đại diện Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cấp tỉnh Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh…. Thành phần nông dân, Hợp tác xã tham gia đối thoại (dự kiến khoảng 400 đại biểu): Đại biểu là nông dân, cán bộ cơ sở, đại diện các chủ Trang trại, Doanh nghiệp, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân. Mỗi huyện, thành phố Gia Nghĩa mời 50 đại biểu (giao cho Hội Nông dân tỉnh mời). Mời một số cán bộ khoa học, các Viện, Trường, các Doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh tham dự và nêu ý kiến, tư vấn trong Hội nghị, đồng thời tư vấn cho Hội Nông dân tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc đánh giá, tổng hợp kết quả Hội nghị và đề xuất các định hướng, giải pháp.

Trực tuyến tại 07 điểm cầu của các huyện, gồm: Đại diện Thường trực Huyện ủy; Thường trực UBND huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng huyện ủy; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội huyện; Lãnh đạo các Phòng, ban huyện; Các nông dân tiêu biểu, Doanh nghiệp Tổ hợp tác, Hợp tác xã, trên địa bàn: từ 10-15 đại biểu (do UBND cấp huyện mời).

Trực tuyến tại 71 điểm cầu của các xã, phường, thị trấn, gồm: Thường trực Đảng ủy; Thường trực HĐND; Thường trực UBND; thường trực UBMTTQ; Đại diện các tổ chức chính trị – xã hội; Bí thư chi bộ; Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn, buôn, bon; Chi hội Trưởng chi Hội Nông dân và các đoàn thể; Các Doanh nghiệp, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, trang trại; Đại diện các hộ nông dân tiêu biểu: từ 10-20 nông dân (do UBND cấp xã mời).

(IV). Kinh phí tổ chức: Ngân sách cấp tỉnh và nguồn kinh phí vận động tài trợ. (V) Tổ chức thực hiện: (1) Hội Nông dân tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai các nội dung tổ chức Hội nghị: Chuẩn bị tài liệu hội nghị, Chương trình, kịch bản; bài phát biểu định hướng nội dung đối thoại, dự thảo Kết luận Hội nghị của Chủ tịch UBND tỉnh; bài phát biểu khai mạc, đáp từ và bế mạc Hội nghị và các nội dung liên quan: Tổng hợp, gửi các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân; Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân đến các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa có ý kiến trả lời: Chủ trì phối hợp với Liên minh Hợp tác xã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị:  Tham mưu cho UBNBD tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội nghị, phân công trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành liên quan đối với từng nhiệm vụ cụ thể: (2) Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân tỉnh để thống nhất phương án tổ chức Hội nghị: lựa chọn, phân bổ số lượng hợp lý và mời các Tổ Hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân; tổ chức triển khai, tổng hợp các câu hỏi, kiến nghị, đề xuất mà các Tổ Hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân quan tâm gửi các đơn vị có liên quan có ý kiến trả lời: Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh lập dự toán kinh phí các khoản chi cho Hội nghị từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh và thanh  quyết toán theo đúng quy định hiện hành. (3) Sở Tài chính: Cân đối, ngân sách và bố trí kinh phí để tổ chức Hội nghị theo Kế hoạch đề ra. Hướng dẫn lập dự toán và quyết toán kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định. (4) Các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị: Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa có liên quan đến nội dung đối thoại với nông dân, Hợp tác xã có trách nhiệm phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh có ý kiến trả lời các câu hỏi về các nội dung theo lĩnh vực phụ trách gửi về Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổng hợp; cử, lập danh sách Lãnh đạo tham gia Hội nghị để trả lời câu hỏi của các đại biểu đặt ra tại Hội nghị khi có yêu cầu của Chủ trì Hội nghị (danh sách lãnh đạo tham gia Hội nghị gửi về Hội Nông dân tỉnh trước ngày 20/9/2022 để tổng hợp): (5) Đối với một số nhiệm vụ cụ thể giao cho các Sở, Ban, ngành liên quan: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, chủ trì phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tuyên tuyền trước, trong và sau hội nghị. Đồng thời tổ chức, thực hiện truyền hình trực tiếp Chương trình Hội nghị đối thoại trên sóng Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và trực tuyến đến các điểm cầu ở các huyện và các xã, phường, thị trấn: Công an tỉnh đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong quá trình tổ chức Hội nghị ở tất cả các điểm cầu và khu vực đại biểu dự Hội nghị: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quán triệt các cơ sở lưu trú trên địa bàn thực hiện đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và an toàn thực phẩm: Điện lực Đắk Nông đảm bảo cung cấp điện cho Hội nghị trực tiếp và chỉ đạo các điểm cầu có phương án hỗ trợ cấp điện bổ sung khi có sự cố: Sở Y tế hỗ trợ phòng chống dịch Covid -19 và đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe cho đại biểu dự Hội nghị ở tất cả các điểm cầu: Kế hoạch tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, Hợp tác xã năm 2022; yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

   Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số: 370/KH-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về tổ chức Hội nghị đối thoại, tháo gỡ, khó khăn vướng mắc, giữa Lãnh đạo UBND tỉnh; các Sở, Ban, ngành, địa phương với các tổ chức kinh tế tập thể 2022./.

                                                   Phòng Kế hoạch & Hỗ trợ, Liên minh HTX tỉnh tổng hợp

 

BÌNH LUẬN