Ngày 29/12/2022, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ sáu, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chủ trì Hội nghị, đến dự Hội nghị có các đồng chí là Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; Lãnh đạo Văn phòng, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam. Đoàn Đắk Nông tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khải, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hạ, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Giám đốc HTX nông nghiệp thương mại Công Bằng Thuận An Đắk Mil.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ sáu, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo, tài liệu: Báo cáo tình hình phát triển KTTT, HTX năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023;

Báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tình hình hoạt động của Ủy ban Kiểm tra năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023…

Bên cạnh đó, Hội nghị đã tập trung thảo luận để triển khai các Chương trình, Kế hoạch như: Chương trình xúc tiến thương mại, kết hợp xúc tiến đầu tư, xây dựng chuỗi giá trị, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực KTTT, HTX giai đoạn 2023-2025; triển khai Kế hoạch số 778/KH-LMHTX ngày 24/10/2022 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/01/1993-29/01/2003); công tác cán bộ và thi đua khen thưởng.

Các Đại biểu thảo luận nhóm

Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính đột phá đến việc triển khai Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, Hội nghị là sự tập trung trí tuệ, phát huy được tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành nói riêng và khu vực KTTT, HTX nói chung.

Sau Hội nghị, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ giao cho các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thuộc Liên minh HTX Việt Nam tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa nội dung, hoàn thiện các Báo cáo, Chương trình, Kế hoạch và Nghị quyết để tổ chức thực hiện.

Nguyễn Văn Tiến – VP LMHTX tỉnh

BÌNH LUẬN