Tiến tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp...

Tiến tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993 – 29/10/2023)

0
185
Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993 – 29/10/2023), Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông tổ chức cho các Hợp tác xã tham gia hội chợ tại Đồng Nai do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức

Thực hiện Kế hoạch 778/KH-LMHTXVN ngày 24/10/2022 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ngày 07/11/2022 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông đã xây dựng ban hành Kế hoạch số 654/KH-LMHTX, tổ chức triển khai phong trào thi đua, tổ chức tuyên truyền quá trình 30 năm thành lập và phát triển của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Trong đó, những hoạt động chính gồm: Phát động thi đua chào mừng 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong hệ thống Liên minh; Tuyên truyền quá trình 30 năm thành lập và phát triển của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã; Tham gia Hội diễn văn nghệ, thể thao và Hội thi cán bộ tư vấn thành lập hợp tác xã giỏi; Tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023; Tổ chức Hội nghị Hợp tác xã điển hình tiên tiến cấp tỉnh để bình chọn Hợp tác xã tiêu biểu cấp Quốc gia; Tổ chức lễ kỷ niệm, gặp mặt biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhằm ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của ngành. Đây cũng là dịp để tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thời gian qua. Thông qua các hoạt động kỷ niệm này cũng tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, viên chức, thành viên và người lao động tăng cường liên kết, hợp tác và đoàn kết trong công tác, chung tay đóng góp vào sự phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

                                                             Tin, ảnh: Nguyễn Thuận – P.CSTT,PTHTX

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN