Xã nông thôn mới kiểu mẫu có ít nhất 1 mô hình...

Xã nông thôn mới kiểu mẫu có ít nhất 1 mô hình nông thôn thông minh

0
669
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên phát biểu tại cuộc họp thẩm định xét xã đạt chuẩn Nông thôn mới ngày 24/3/2022 tại Hội trường UBND tỉnh Đắk Nông.

Ngày 8/3/2022 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã  ký Quyết định số: 319/QĐ-TTg quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên phát biểu tại cuộc họp thẩm định xét xã đạt chuẩn Nông thôn mới ngày 24/3/2022 tại Hội trường UBND tỉnh Đắk Nông.

* Theo quy định, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 là xã:

  1. Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020, phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.
  2. Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm.
  3. Có ít nhất một mô hình nông thôn thông minh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể.
  4. Đạt tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu theo ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất (về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về cảnh quan môi trường, về an ninh trật tự, về chuyển đổi số…) mang giá trị đặc trưng của địa phương, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

* Nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương:

  1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 để đánh giá, nhân rộng. Trong quá trình đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nêu trên, nếu có vấn đề mới phát sinh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan kịp thời nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện, tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí nêu trên, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn.
  2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ điều kiện thực tế, đặc thù của địa phương, ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất (về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về cảnh quan môi trường, về an ninh trật tự, về chuyển đổi số…) mang giá trị đặc trưng của địa phương và tiêu chí thôn thông minh, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trên địa bàn./.

PHÒNG KH&HT, LIÊN MINH HTX TỈNH TỔNG HỢP

(theo Quyết định số: 319/QĐ-TTg)

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN