Khu vực kinh tế tập thể, HTX đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% vào GDP của cả nước; đóng góp gián tiếp trên 30% GDP cả nước thông qua giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên.

Link bài gốc: https://bnews.vn/kinh-te-tap-the-htx-dong-gop-the-nao-vao-gdp-cua-ca-nuoc/182057.html

BÌNH LUẬN