Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông giao cho Liên hiệp các hội khoa học tỉnh về báo cáo kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Ngày 19/7/2022 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông tổ chức Diễn đàn khoa học của Đề án trên. Để đánh giá đúng bản chất của Đề án sau khi được nghiệm thu đi vào hoạt động kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh ngày càng phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhằm đưa kinh tế tỉnh Đắk Nông nói chung ngày càng phát triển, bền vững ngày càng xứng đáng là một trong những thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN