Được sự nhất trí của Công đoàn viên chức tỉnh Đắk Nông, chiều ngày 29/12/2020, tại Hội trường cơ quan Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông đã diễn ra Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Liên minh HTX tỉnh. Đồng chủ trì Hội nghị do đ/c Nguyễn Khải – Thủ trưởng cơ quan Liên minh HTX tỉnh và đ/c Bùi Hoa Thám – Chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan Liên minh HTX tỉnh.

Sau khi thảo luận, hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoach, nhiệm vụ của cơ quan năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc; dự thảo báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị đã nghe Chủ trì phát động phong trào thi đua; ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan với Chủ tịch Công đoàn cơ sở và trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

BÌNH LUẬN