Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/ĐUK, ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “Về triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước”. Sáng ngày 23/02/2023 Tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước”. Tham dự có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; ủy viên UBKT Đảng ủy Khối; báo cáo viên Đảng ủy Khối; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc, đoàn thể Đảng ủy Khối; các đồng chí cấp ủy các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Quang cảnh Hội nghị

Tin, ảnh: Vũ Anh Liệu – Chánh Văn phòng LMHTX

BÌNH LUẬN