Chiều 24/6, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2022-2025. Tại Hội trường UBND tỉnh và các điểm cầu UBND các huyện, tp Gia Nghĩa.

Với chủ đề của Hội nghị Lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư đã Báo cáo đánh giá tình hình Kinh tế tập thể của tỉnh; đề xuất các giải pháp, định hướng phát triển KTTT trong thời gian tới, gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp để phát triển kinh tế hợp tác; thuận lợi, khó khăn; đề xuất, kiến nghị của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham luận; Hội nghị được nghe Tham luận chia sẻ của HTX sản xuất lúa gạo Buôn Choach, HTX Nông nghiệp hữu cơ Quảng Phú trong việc định hướng sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP.

Để phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2022 – 2025; Tiến sỹ Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT chia sẻ những kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển KTTT trong thời gian tới để các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, tp Gia Nghĩa tăng cường công tác phối hợp đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động để tham gia vào Hợp tác xã đem lại lợi ích thiết thực cho thành viên và nông dân tham gia./.

                                                                   Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám

BÌNH LUẬN