Sáng ngày 15/3/2023 tại Hội trường UBND huyện Đắk R’lấp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Nông, Ban Thường vụ Huyện uỷ huyện Đắk R’lấp tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể.

Về tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Khánh – Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đ/c Đặng Quốc Dưỡng – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; chuyên gia kinh tế hợp tác, Tiến sĩ Võ Thị Kim Sa – Phó hiệu trưởng Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đ/c Đỗ Thanh Cát – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đ/c Nguyễn Đăng Nhân – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ. Về tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND, Uỷ ban MTTQ, các Ban Đảng Huyện uỷ, lãnh đạo các phòng chuyên môn cấp huyện, đại diện Chi cục thuế, Ngân hàng thương mại huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các Đoàn thể Chính trị cấp xã, lãnh đạo các hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn huyện.

Theo Chương trình Hội nghị, buổi sáng đại biểu đã được nghe đ/c Nguyễn Hữu Khánh quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 28/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Chương trình số 54-CT/TU, ngày 19/1/2/2022 của Tỉnh uỷ Đắk Nông thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW. Buổi chiều đại biểu được nghe Chuyên gia kinh tế hợp tác, Tiến sĩ Võ Thị Kim Sa báo cáo chuyên đề 2 về bản chất, nguyên tắc và các giá trị của kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Qua hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã và cán bộ quản lý các đơn vị kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Đắk R’lấp đã nắm vững được quan điểm chỉ đạo của Đảng ta về phát triển kinh tế tập thể; bản chất, nguyên tắc, các giá trị và lợi ích của kinh tế tập thể hợp tác xã. Trên cơ sở đó, sẽ chỉ đạo, hướng dẫn cho quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện thành lập và tham gia các tổ chức kinh tế tập thể nhằm phát huy được lợi thé về khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, xây dựng thương hiệu nông sản, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Đắk R’lấp nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung.

Tin, ảnh: Hà Công Xã – Trưởng phòng CSTT-PTHTX

BÌNH LUẬN