Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-LMHTXVN ngày 08/4/2022 của Liên minh HTX Việt Nam về việc tổ chức Diễn đàn kinh tế tập thể, HTX khu vực miền Trung – Tây Nguyên, lần thứ nhất, gắn với năm du lịch Quốc gia Quảng Nam 2022.

Theo đó Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng Kế hoạch Hội thi HTX tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2022. Thành lập Hội đồng thi sơ khảo để bình chọn HTX thi tại vòng chung khảo khu vực.

Hội đồng Sơ khảo Hội thi HTX tiêu biểu chấm thi CLIP của các HTX tham dự

Liên minh HTX tỉnh đã chỉ đạo Phòng Chính sách Tuyên truyền phát triển HTX tổng hợp số liệu, đánh giá và gửi bảng điểm tự chấm cho 15 HTX để Hội đồng chọn. Ngày 09/5/2022 tại Hội trường Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức chấm thi sơ khảo bình chọn được 05 đơn vị gồm 03 HTX Nông nghiệp (HTX nông lâm nghiệp Nam Hà, HTX nông nghiệp DVTM Hữu cơ Hoàng Nguyên, HTX nông nghiệp công bằng Thuận An) 01 HTX Phi Nông nghiệp (HTX Vệ sinh môi trường Quyết Thắng) và 01 Quỹ tín dụng (Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Đắk Mil) để dự Hội thi HTX tiêu biểu năm 2022 tại vòng chung khảo khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Văn phòng Liên minh HTX tỉnh (tổng hợp)

BÌNH LUẬN