Ngày 19/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến về quán triệt chuyên đề 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới 92 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở.

Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh do Đảng ủy Khối CCQ tỉnh triệu tập cấp ủy cơ sở trực thuộc

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đ/c: Lưu Văn Trung nhấn mạnh: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2024 ngày càng thực chất, hiệu quả tích cực, có sức lan tỏa rộng rãi, trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với xây dựng nền hành chính Nhà nước, trong đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ tỉnh; mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác của mỗi cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó./.

                                                       Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám – PCT Liên minh HTX tỉnh

 

BÌNH LUẬN