Thư mời tham gia Chương trình giải thưởng “VietFarm – Tự hào...

Thư mời tham gia Chương trình giải thưởng “VietFarm – Tự hào nông sản Việt 2018”

0
939

Thư mời tham gia Chương trình giải thưởng “VietFarm – Tự hào nông sản Việt 2018”

Chương trình giải thưởng VietFarm – Tự hào nông sản Việt 2018 kêu gọi các hộ sản xuất nhỏ; các hợp tác xã, nhóm sản xuất, các liên minh; doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, trang trại… tham gia với các cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, bền vững và chất lượng trong sản xuất nông nghiệp.
Chương trình cũng nhằm giúp các đơn vị tham gia có khả năng tự cải nhiện, nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Bên cạnh đó, chương trình là một lộ trình hướng đơn vị sản xuất nông nghiệp Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về nông sản.

Nội dung thư mời: Thư mời Đơn vị tham gia giai thuong VIETFARM 2018

Bộ tiêu chí: Bo tieu chi tu cham diem VietFarm 2018

Bản đăng ký: BAN DANG KY GIAI THUONG VIETFARM2018

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN