Hội nghị BCH Công đoàn Viên chức tỉnh Đắk Nông lần thứ...

Hội nghị BCH Công đoàn Viên chức tỉnh Đắk Nông lần thứ VI (mở rộng)

0
409

Ngày 12/7/20122, Công đoàn Viên chức tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI (mở rộng), Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022. Công tác khen thưởng năm 2021, 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC ngày 03/8/2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam; cho cá nhân, tập thể.

Tham dự Hội nghị có gần 60 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh khóa II và các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đoàn Văn Sự – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, ghi nhận biểu dương kết quả đạt được trên các lĩnh vực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, công tác tuyên truyền giáo dục, công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ đạo Công đoàn Viên chức tỉnh trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa tập trung các phong trào thi đua nhằm khích lệ, động viên CCVCLĐ hăng hái thi đua lập thành tích nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; tăng cường công tác kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác tài chính công đoàn, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tập trung chăm lo cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… công tác phòng chống Covid -19; triển khai tốt cho các Công đoàn cơ sở xây dựng Kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2023 hoàn thành trước ngày 20/5/2023.

Tại Hội nghị Công đoàn Viên chức đã trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021. Khen thưởng tập thể, cá nhân 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC ngày 03/8/2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam; Công đoàn Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông được tặng Giấy khen và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc về việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

                                                                                Tin, ảnh: BCH Công đoàn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN