Ngày 21/12/2017, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Đăk Nông tổ chức Kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Bùi Thị Bích Trinh – Kế toán, họp xét chuyển đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị Trà Giang – Cán bộ văn phòng và tổng kết hoạt động Chi bộ năm 2017, đề ra phương hướng hoạt động của Chi bộ năm 2018.


Đồng chí Trần Văn Đức – Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp đảng viên mới

Tại hội nghị tổng kết hoạt động của chi bộ Liên minh HTX tỉnh, các đảng viên đã thảo luận và thống nhất đề nghị Đảng ủy khối xem xét công nhận Chi bộ Liên minh HTX tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, về cá nhân 01 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 12 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời chi bộ đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để triển khai các hoạt động của Chi bộ trong năm 2018.

Trần Xuân Bắc – Phó phòng CSTTPTHTX

BÌNH LUẬN