Lịch công tác tuần của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông từ ngày 16-20/04/2018

TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Thứ 2 ngày 16/4 – Họp giao ban 8h00 Phòng giao ban TT, Trưởng các phòng
Họp UBND tỉnh về Chương trình Mục tiêu QG XDNTM 13h45’ UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch
Thứ 3 ngày 17/4 – Tư vấn thành lập mới HTX tại Đắk Song; 07h30’ Thuận Hạnh, Đắk Song Đ/c Đặng Quốc Dưỡng – Phó Chủ tịch;

Đ/c Phạm Văn Sắc – Trưởng Phòng

– Kiểm tra vốn vay của HTX Khánh Thiện, HTX Nam Bình 07h30’ Đắk Song Đ/c Lê Đình Toàn – Phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc Quỹ
Thứ 4 ngày 18/4 – Tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật HTX năm 2012 và thành lập tổ hợp tác trong vùng đồng bào DTTS tại huyện Đăk Mil. 6h30 Cư Jút Đ/c Bùi Hoa Thám – Phó Chủ tịch;

Đ/c Hà Công Xã – TP CSTT PTHTX

Đ/c Nguyễn Văn Tiến – Chuyên viên VP

Dự Hội nghị quán triệt các văn bản mới về công tác dân vận 08h00’ Hội trường Tỉnh ủy

(Đối diện BTC Tỉnh ủy)

Đ/c Đặng Quốc Dưỡng – Phó Chủ tịch
Thứ 5 ngày 19/4 – Tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật HTX năm 2012 và thành lập tổ hợp tác trong vùng đồng bào DTTS tại huyện Cư Jut. 6h00 Cư Jut TT, PCS
Thứ 6 ngày 20/4 Họp Ban giám đốc Quỹ HT PTHTX 08h00’ Phòng Giao ban Đ/c Chủ tịch (kiêm Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ); Giám đốc, Phó Giám đốc và tổ giúp việc của Quỹ

BÌNH LUẬN