Đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân

0
874

Tuyên truyền là một trong ba mặt công tác cơ bản được Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông xác định có vị trí quan trọng hàng đầu để đạt được sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của hội viên, nông dân, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu của hội. Vì vậy, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã đa dạng các hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân.

Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cấp hội ở cơ sở về công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Điển hình như Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030” đã được tuyên truyền sâu rộng, giúp các hội viên, nông dân nắm rõ tinh thần của nghị quyết để triển khai trong thực tiễn sản xuất.

Ban tự quản thôn 4, xã Trúc Sơn (Chư Jút) phối hợp với Hội Nông dân xã thường đến tuyên truyền vận động người dân chăm sóc cây cà phê sau thu hoạch. Ảnh: Y Sơn

Theo đó, các địa phương đã xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để cán bộ, hội viên, nông dân đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm và nhân rộng. Từ việc được tuyên truyền, nhiều nông dân đã mạnh dạn áp dụng, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn.

Đặc biệt, cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh đã được tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua thực hiện Chỉ thị 05, trong đội ngũ hội viên, nông dân ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có những cách làm hay, tác động, lan tỏa đến cộng đồng. Hội viên, nông dân học và làm theo Bác bằng những công việc cụ thể, thiết thực trong cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất hàng ngày, nhất là tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa bà con, cộng đồng với nhau. Bà con nông dân cùng chia sẻ khó khăn, hoạn nạn, giúp nhau trong sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được các cấp hội nông dân quan tâm, bằng những việc làm cụ thể đối với hội viên, nông dân. Qua đó, không những tự xem xét, chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc, tham gia các phong trào ở địa phương của mình, cán bộ, hội viên, nông dân còn tích cực, mạnh dạn đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở.

Những việc làm, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn mặt này mặt nọ hạn chế, bằng “tai mắt” của mình, hội viên, nông dân có ý kiến với cấp ủy hoặc góp ý thẳng thắn trực tiếp, với tinh thần xây dựng, giúp cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo ở cơ sở.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng được các cấp hội nông dân dựa vào đặc thù của hội viên, nông dân để tuyên truyền, vận động sao cho phù hợp, hiệu quả. Chỉ đơn cử, bên cạnh ưu tiên dùng hàng Việt, bà con nông dân cũng ngày càng phát huy vai trò trong việc sản xuất nông sản sạch, vừa phục vụ nhu cầu người tiêu dùng, vừa góp phần tạo uy tín của sản phẩm, thương hiệu Việt.

Hình thức tuyên truyền cũng không ngừng được đổi mới, hướng về cơ sở. Bên cạnh tuyên truyền miệng, các cấp hội còn tuyên truyền thông qua các hội thi, phát hành bản tin, tập huấn, hội thảo, sinh hoạt chi hội, tổ hội, câu lạc bộ nông dân. Điển hình như các cấp hội hưởng ứng và tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài. Qua các vòng thi, Đội tuyển nông dân huyện Đắk Song được chọn là 1 trong 4 đội khu vực miền Trung-Tây Nguyên tham gia Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV-2017.

Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh đang xây dựng và đưa vào thử nghiệm trang thông tin điện tử nhằm tăng cường thêm “kênh” thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân. Hàng quý, Hội Nông dân tỉnh phát hành các bản tin với số lượng 1.800 cuốn làm tài liệu sinh hoạt cho 788 chi hội tại cơ sở.

Bài, ảnh: Thanh Nga
Báo Đắk Nông

BÌNH LUẬN