“Bức tranh” khả quan về kinh tế, xã hội

0
912

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có báo cáo ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2017. Điều đáng mừng là hầu hết các chỉ tiêu được dự báo sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây là kết quả thể hiện rõ quyết tâm, linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Kinh tế khởi sắc

Theo nghị quyết của HĐND tỉnh thì toàn tỉnh sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện 16 nhóm chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Qua đánh giá, ước thực hiện của cả năm 2017, UBND tỉnh nhận định sẽ có 12/16 nhóm chỉ tiêu khả năng đạt, vượt kế hoạch đề ra, chiếm 75%. 2 nhóm chỉ tiêu đạt và xấp xỉ đạt kế hoạch đề ra, chiếm 12,5%.

Nông dân xã Chư K’nia (Chư Jút) đưa máy móc vào trong sản xuất nông nghiệp, giúp giảm sức lao động đáng kể. Ảnh: Hồ Mai

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 9,33%, vượt 1,83% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, phát triển nông nghiệp đạt được nhiều kết quả, giá trị ước đạt 7.822 tỷ đồng, tăng trưởng 5,69% so với năm 2016. Tăng trưởng của khu vực nông nghiệp chủ yếu do sản lượng cà phê, hồ tiêu, cao su, lúa, đàn bò, đàn dê tăng khá cao.

Hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng tiếp tục đà phát triển ước đạt 2.801 tỷ đồng, tăng 26,23% so với năm 2016. Sản xuất công nghiệp ổn định, các sản phẩm tăng trưởng khá cao so với năm trước, sản lượng một số sản phẩm tăng cao do nhu cầu thị trường như alumin, cồn tinh luyện, điện thương phẩm, điện sản xuất, cao su…

Cung cầu, giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra tình trạng khan hàng hay tăng giá đột biến. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 12.975 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016. Hoạt động vận tải tiếp tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân và lưu chuyển hàng hóa của nền kinh tế.

Cơ cấu kinh tế cũng có những chuyển biến tích cực, tỷ trọng khu vực nông nghiệp giảm dần, khu vực công nghiệp, dịch vụ tăng dần, đúng theo định hướng. Dự kiến, tỷ trọng khu vực nông nghiệp chiếm 49,18%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 15,14%; khu vực dịch vụ chiếm 30,21%; khu vực thuế chiếm 5,47%.

Kinh tế có nhiều bước phát triển đã tạo đà cho thu ngân sách nhà nước tăng cao. Toàn tỉnh dự kiến thực hiện thu ngân sách được 1.800 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch.

Ngoài ra, các chỉ tiêu về hạ tầng giao thông, hạ tầng cấp, thoát nước đô thị, hạ tầng cấp điện cũng đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đời sống nhân dân từng bước được nâng cao

Trong năm 2017, hoạt động hỗ trợ sản xuất được chú trọng hơn đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng, cao hơn 2,31 triệu đồng so với kế hoạch đề ra. Tỉnh đã triển khai hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng của hạn hán, mưa lũ. Công tác chăm sóc người có công đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm cho 18.000 lượt người, đào tạo nghề cho 4.385 người. Các cấp, ngành thực hiện tốt công tác cho vay giải quyết việc làm.

Ở lĩnh vực giáo dục, quy mô có bước phát triển, cơ sở vật chất, trường lớp tiếp tục được đầu tư, chất lượng tiếp tục được nâng cao, quy mô được mở rộng. Các chỉ tiêu giáo dục đạt khá, kỳ thi tốt nghiệp diễn ra an toàn, nghiêm túc, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT quốc gia đạt trên 97%; thêm 8 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, 67,5% dân số trong độ tuổi học THPT đi học…

Sản xuất alumin đạt sản lượng cao đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp dự kiến đạt 26,23% so với năm 2016. Ảnh tư liệu

Công tác khám, chữa bệnh được duy trì thường xuyên và dần nâng cao chất lượng phục vụ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Ngành Y tế đã nỗ lực cho mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện và hiệu quả. Dịch vụ y tế được bổ sung thêm nhiều kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu cao hơn của người dân. Công tác khám, chữa và phòng chống dịch bệnh đều được tăng cường. Toàn tỉnh dự kiến có 61,9% xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế (kế hoạch 38%), trên 85% dân số tham gia bảo hiểm y tế, đạt 100%.

Có thể nói, những kết quả dự kiến đạt được trong năm 2017 sẽ là điều kiện thuận lợi để tỉnh xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2018 một cách sát thực. Đây cũng là động lực lớn giúp kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển, đưa đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao trong các năm tới của nhiệm kỳ 2015-2020.

Bình Minh
Báo Đắk Nông

BÌNH LUẬN