Ngày 21 tháng 5 năm 2024, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Đắk G’Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể năm 2024 cho 48 Hội viên Hội Nông dân huyện Đắk G’Long.

ĐC Đặng Quốc Dưỡng – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị nằm trong Kế hoạch số 110/KH-LMHTX ngày 23/02/2024 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể năm 2024, nhằm chào mừng “Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024” theo Kế hoạch số 70/KH-BTVLMHTXVN ngày 07/02/2024 của Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Kế hoạch số 123/KH-LMHTX ngày 27/02/2024 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông về  tổ chức Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 với thời gian thực hiện cả năm 2024.

Hội nghị đã nghe các đồng chí báo cáo viên truyền đạt các nội dung về Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ và Luật Hợp tác xã năm 2012, những điểm mới Luật Hợp tác xã năm 2023; Chương trình số 54-CTr/TU ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông và Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; quy trình, các bước hoàn thiện hồ sơ thành lập Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ Tín dụng nhân dân.

                                         Tin, ảnh:  Nguyễn Văn Tiến – Phó phòng CSTT, PT HTX

BÌNH LUẬN