Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ...

Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

0
199

Sáng ngày 25/4/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ trì tại điểm cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đồng chí Lê Minh Hoan – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ.

Tại điểm cầu Đắk Nông

Tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lê Trọng Yên – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh dự và chủ trì, đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, tp Gia Nghĩa, 04 HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cùng tham dự. Hội nghị được nghe Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường triển khai Quyết định số 296/QĐ-BNN-KHCN ngày 16/1/2023 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN và Đổi mới sáng tạo ngành nông  nghiệp và PTNT đến  năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. “Ngày đổi  mới  sáng  tạo  thế giới  21-4” và “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5”. Đồng thời phổ biến, quán triệt thực hiện chiến lược phát triển KH&CN và Đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và PTNT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức thực hiện Chiến lược trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN và Đổi  mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhiều nội dung quan trọng được triển khai gắn với mục tiêu tổng quát nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, bền vững, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và quốc tế, gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại….

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn nhấn mạnh khoa học & công nghệ đang là động lực để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn hướng tới nền nông nghiệp bền vững, xanh, thân thiên với môi trường, giảm phác thải, chuyển đổi số thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   mong muốn nhận được sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ khoa học & công nghệ, UBND các tỉnh, thành phố, sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, HTX và bà con nông dân…. Nhằm đưa kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh mẽ; chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, bền vững với môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành./.

                                                        Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN