Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Thông tư số 24/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên...

Ký hiệu văn bản 24/2017/TT-BTC Ngày ban hành 28/03/2017 Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Tóm tắt HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Người ký Trần Văn Hiếu Tải về tại...

Hồ sơ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đăk Nông

Hồ sơ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đăk Nông Nhằm giúp các HTX trên địa bàn tỉnh thuận tiện trong việc làm hồ sơ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh để mở rộng...

Quyết định 190 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp...

Số/Kí hiệu 190 Ngày ban hành 24/01/2017 Ngày có hiệu lực 24/01/2017 Người ký Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trích yếu Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực...

Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 23/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt "Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam" Nội dung chi tiết tại đây

Nghị định số 107/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 193/2013/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH...