Ký hiệu văn bản 21/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/02/2017
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Tóm tắt Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/1/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành
Người ký

Tải về tại đây.

BÌNH LUẬN