Ngày ban hành 22/12/2020
Người ký Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc  Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Nghị quyết
Tệp đính kèm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc  Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

BÌNH LUẬN