Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 23/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt "Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam" Nội dung chi tiết tại đây

Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI,...

Ngày ban hành 22/12/2020 Người ký Nguyễn Ngọc Bảo Trích yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc  Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam Phân loại Nghị quyết Tệp đính kèm Nghị quyết Đại hội...

Quyết định số 340/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược...

Số/Ký hiệu 340/QĐ-TTg Ngày ban hành 12/03/2021 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định Tệp đính kèm: 340.signed.pdf (1399805 Byte)

Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án...

Số/Ký hiệu 167/QĐ-TTg Ngày ban hành 03/02/2021 Người ký Trịnh Đình Dũng Trích yếu Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 Cơ quan...

Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác...

Số/ký hiệu 1804/QĐ-Ttg Ngày ban hành 13/11/2020 Người ký Trịnh Đình Dũng Trích yếu Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Quyết định Tệp đính kèm Phê duyệt chương trình hỗ...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI VỀ HỢP TÁC XÃ

Ngày 08 tháng 04 năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về...

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ CỦA HỢP TÁC...

QUY TRÌNH  ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ CỦA HỢP TÁC XÃ THEO HÌNH THỨC LIÊN THÔNG Ngày 28 tháng 05 năm 2019, Tổng Cục thuế  ban hành Văn bản số 2152/TCT-KK về  hướng dẫn quy trình đăng...

Hồ sơ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đăk Nông

Hồ sơ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đăk Nông Nhằm giúp các HTX trên địa bàn tỉnh thuận tiện trong việc làm hồ sơ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh để mở rộng...

Thông báo số 24/TB-UBND Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh...

Thông báo số 24/TB-UBND Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tại Hội nghị tổng kết kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm năm...

Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND Ban hành quy định các mức chi về công tác...

Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND Ban hành quy định các mức chi về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Số/Kí hiệu 24/2017/NQ-HĐND Ngày...