Sáng ngày 9-9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí: Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT dự và chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông Đ/c: Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị. Tham dự có Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ngành, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa.

12 sản phẩm OCOP Quốc gia đạt 5 sao của các HTX, DN… năm 2020

Theo Báo cáo sau hơn 4 năm triển khai, Chương trình OCOP đã tạo sự lan toả mạnh mẽ, được triển khai đồng bộ, rộng khắp, các địa phương chủ động triển khai. Đến tháng 8 – 2022, toàn quốc có 8.478 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên của 4.351 chủ thể. Trong đó, có 65,4% sản phẩm 3 sao, 33,4% sản phẩm 4 sao, 1% sản phẩm tiểm năng 5 sao và 0,2% sản phẩm 5 sao. Chương trình đã có những tác động tích cực đậm nét đến sự phát triển kinh tế nông thôn. Thông qua chương trình, nhiều địa phương đã chủ động phát triển nhóm sản phẩm dịch vụ, du lịch nông thôn và điểm du lịch. Đến nay, cả nước đã có 65 sản phẩm OCOP thuộc nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Đối với tỉnh Đắk Nông có 47 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên được chứng nhận và đưa lên sàn giao dịch điện tử của tỉnh. Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo chung của Bộ NN&PTNT. Đồng thời, tập trung nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, giải pháp để thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025. Để chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 hiệu quả, các đại biểu đặt ra một số giải pháp, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thay đổi tư duy, nhận thức hành động cho chính quyền và Nhân dân; hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn triển khai chương trình; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, thị trường, kỹ năng hoạt động du lịch cho người lao động làm du lịch ở nông thôn; xây dựng các điểm đến, tuor du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, bảo vệ môi trường và tổ chức nhiều diễn đàn giới thiệu, kết nối cung cầu du lịch nông thôn, đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số để quảng bá, giới thiệu mạnh mẽ các sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn.

Phó Chủ tịch Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám

BÌNH LUẬN