Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND Ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk...

Số/Kí hiệu 56/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành 15/12/2016 Ngày có hiệu lực 25/12/2016 Người ký Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh Trích yếu Nghị quyết ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 - 2020 Cấp ban hành Cấp tỉnh Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác Tải...

Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các...

Số/Kí hiệu 40/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành 15/12/2016 Ngày có hiệu lực 01/01/2017 Người ký Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh Trích yếu Nghị quyết Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông giai đoạn...

Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND xác định chiều sâu vành đai Biên giới và xác...

Số/Kí hiệu 47/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành 22/12/2016 Ngày có hiệu lực 25/12/2016 Người ký Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh Trích yếu Nghị quyết xác định chiều sâu vành đai Biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực Biên giới tỉnh Đắk Nông Cấp ban hành Cấp tỉnh Lĩnh...

Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng...

Số/Kí hiệu 43/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/12/2016 Ngày có hiệu lực 10/01/2017 Người ký Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trích yếu Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Cấp ban hành Cấp tỉnh Lĩnh vực văn bản Xây dựng Tải về...

Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm...

Số/Kí hiệu 44/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/12/2016 Ngày có hiệu lực 20/01/2017 Người ký Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Trích yếu Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản...

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND Ban hành đơn giá sản phẩm trích đo địa chính...

Số/Kí hiệu 01/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 01/01/2017 Ngày có hiệu lực 20/01/2017 Người ký Nguyễn Bốn Trích yếu Ban hành đơn giá sản phẩm trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra thẩm định trích đo địa chính thửa đất; đo đạc chỉnh lý bản đồ trích đo...

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...

Số/Kí hiệu 03/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/01/2017 Ngày có hiệu lực 10/02/2017 Người ký Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Trích yếu Ban hành quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông Cấp ban...

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ...

Số/Kí hiệu 02/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/01/2017 Ngày có hiệu lực 10/02/2017 Người ký Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Trích yếu Quyết định ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin...

Quyết định 190 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp...

Số/Kí hiệu 190 Ngày ban hành 24/01/2017 Ngày có hiệu lực 24/01/2017 Người ký Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trích yếu Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực...

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định...

Số/Kí hiệu 04/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 15/02/2017 Ngày có hiệu lực 27/02/2017 Người ký Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Trích yếu Quyết định về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...