Ngày 23/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt “Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam”
Nội dung chi tiết tại đây

BÌNH LUẬN