Sáng ngày 28/02/2024, đoàn cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh do đồng chí Nguyễn Khải – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã, đồng chí Lê Đình Toàn- Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và cán bộ phòng Chính sách Tuyên truyền phát triển Hợp tác xã đến thăm và làm việc về tình hình  triển khai nhiệm vụ đầu năm tại một số hợp tác xã thành viên trên địa bàn huyện Đắk Glong.

Trong không khi phấn khởi ra quân đầu năm, lãnh đạo các hợp tác xã báo cáo những kết quả nổi bật của năm 2023 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2024 của các hợp tác xã. Sau khi báo cáo, trao đổi các thành tích đã đạt được, hợp tác xã có một số kiến nghị cần hỗ trợ từ Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền các mô hình, điển hình tiến tiến Hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm đến với các hợp tác xã thành viên trên toàn tỉnh để học tập nhân rộng; đồng thời thông qua đó tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn cho các hợp tác xã tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương để cho hợp tác xã biết tiếp cận, thụ hưởng. Qua đây, đồng chí Nguyễn Khải – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã ghi nhận các kết quả đạt được trong năm 2023 và đề nghị các hợp tác xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời phấn đấu nỗ lực phát huy các thế mạnh và tiểm năng của hợp tác xã để tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và tăng cao thu nhập cho hợp tác xã, thành viên và người lao động trong năm 2024.

Liên minh Hợp tác xã thăm và làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp Thịnh Phát

Thay mặt Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đồng chí Chủ tịch Nguyễn khải đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ quản lý, thành viên trong các hợp tác xã cùng gia đình.

Nguyễn Thuận – P.CSTT-PTHTX

 

BÌNH LUẬN