Thực hiện Quy chế làm việc của Chi bộ, chiều ngày 01/02/2024 Cấp uỷ Chi bộ Liên minh Hợp tác xã, cùng đồng chí Phan Thị Hồng – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh làm việc với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Sau khi nghe đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, kiến nghị, đề xuất và các ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, Chi ủy Chi bộ và Công đoàn viên chức tỉnh thống nhất: Đánh giá cao sự chủ động, tích cực triển khai các hoạt động của tổ chức Công đoàn; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động, vận động công đoàn viên tham gia các phong trào thi đua góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Cấp uỷ Chi bộ Liên minh Hợp tác xã cùng bà Phan Thị Hồng – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Liên minh Hợp tác xã

Cấp uỷ Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng Công đoàn viên chức chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động trong thời gian tới như sau:

  1. Đẩy mạnh các phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Đoàn kết, hợp tác, đổi mới, phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”. Mỗi đoàn viên công đoàn phải nghiên cứu kỹ nội dung, chủ đề để đăng ký và triển khai làm tốt nội dung, phần việc đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tránh tình trạng đăng ký qua loa, hình thức. Hàng tháng Bám sát Nghị quyết chi bộ, kết luận thường trực, nghị quyết công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên phân công, giao việc rõ ràng cho từng đoàn viên theo vị trí việc làm, có kiểm tra, giám sát, nhận xét đánh giá, biểu dương, phê bình, khen thưởng kịp thời.

    Ông Nguyễn Quang Hiệp – Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức người lao động năm 2023
  2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động đoàn viên công đoàn tích cực tìm hiểu đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên. Sự lãnh đạo của Cấp uỷ, của Chính quyền đối với hoạt động của Công đoàn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức các phong trào hoạt động, phong trào thi đua phù hợp, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
  3. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung sinh hoạt và phương thức hoạt động. Đa dạng hóa các mô hình sinh hoạt, phương thức tập hợp, vận động đoàn viên; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn để phối hợp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên. Tiếp tục xây dựng và cho vay Quỹ tương trợ đảm bảo sử dụng đúng mục đích. Riêng nội dung nâng mức đóng góp xây dựng Quỹ tương trợ trong tháng 3/2024 Ban chấp hành công đoàn sẽ có cuộc họp toàn thể đoàn viên để xin ý kiến tạo ra sự đồng thuận, thống nhất cao để thực hiện.
  4. Phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; công tác nữ công; đồng thời chỉ đạo hoạt động nhằm tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm (chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024); 20 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã tỉnh (09/9/2004-09/9/2024) và 10 năm ngày thành lập Công đoàn viên chức tỉnh Đắk Nông (27/8/2014-27/8/2024) nên sắp xếp theo thứ tự tháng, bổ sung các ngày lễ của phụ nữ tạo bầu không khí sôi nổi, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cơ quan từ đó góp phần trở thành đoàn viên công đoàn tích cực hăng say lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia công tác xây dựng đảng; quan tâm chăm lo cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con của đoàn viên công đoàn.

Vũ Anh Liệu – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Liên minh Hợp tác xã

BÌNH LUẬN