Sáng ngày 24/8/2022, tại Hội trường cơ quan Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên và người lao động trong cơ quan Liên minh HTX tỉnh.

Đ/c Nguyễn Khải Bí thư chi bộ chủ trì Hội nghị và trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW, về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đ/c Bùi Hoa Thám – Phó Bí thư chi bộ quán triệt nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đ/c Vũ Anh Liệu – Chi ủy viên quán triệt nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Việc quán triệt, nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên và là trách nhiệm của tập thể Chi bộ và mỗi Đảng viên. Nhất là đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan liên minh HTX tỉnh thì trong đợt quán triệt, học tập này, Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan Liên minh HTX tỉnh phải thấm nhuần tinh thần của Nghị quyết để tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ thúc đẩy kinh tế tập thể tỉnh Đắk Nông ngày một phát triển.

Tin, ảnh: Hà Công Xã – Phòng CSTT

BÌNH LUẬN