Ngày 27/6/2019, tại Hội trường liên minh HTX tỉnh, Trung tâm Hội nhập phát triển phối hợp với Liên hiệp HTX Hợp Lực tổ buổi hướng dẫn tổ chức sản xuất các sản phẩm nông sản như Chanh Dây (chanh leo), Bơ, Sầu Riêng theo tiêu chuẩn VietFarm cho hơn 30 thành viên của các HTX trực thuộc Liên hiệp HTX. VietFarm là một hệ thống tiêu chuẩn độc lập về sản xuất nông nghiệp và sản phẩm nông sản, áp dụng cho các hộ sản xuất nhỏ, HTX, THT, trang trại… Sản phẩm có chứng nhận VietFarm sẽ được kiểm định và chứng nhận từ khâu trồng đến sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói thành phẩm. Sản phẩm đạt chứng nhận sẽ được dán nhãn VietFarm và bảo đảm chất lượng trên thị trường trong và ngoài nước.

Thành viên Liên hiệp HTX Hợp Lực tham gia lớp tập huấn theo tiêu chuẩn Vietfarm tổ chức tại Liên minh HTX tỉnh

       Qua buổi hướng dẫn này, sẽ giúp cho thành viên các HTX thuộc Liên hiệp HTX Hợp Lực nâng cao nhận thức đối với trách nhiệm của người sản xuất với người tiêu dùng, nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất sản phẩm nông sản hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của thị trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

     Tin, ảnh: Phòng CSTT&PTHTX

BÌNH LUẬN