Ngày 12 và 13/12/2023, tại Hội trường Nhà khách T79, đường 23/3 phường Nghĩa Đức, Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh Đắk nông tổ chức Hội nghị tuyên truyền các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cho 70 cán bộ phụ trách kinh tế tập thể các sở, ban, ngành và cán bộ hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Đặng Quốc Dưỡng – PCT Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông đại diện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị đ/c Đặng Quốc Dưỡng – Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt những điểm mới của Luật hợp tác xã 2023 là rất cần thiết để cán bộ, hợp tác xã được nâng cao nhận thức, tìm hiểu các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển bền vững.

Nội dung tuyên truyền gồm: Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả về kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Chương trình số 54 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 20; Nghị quyết số 09 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20. Đồng thời, các cán bộ, HTX cũng được tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Quản trị hợp tác xã theo Luật hợp tác xã số 17/2023/QH15.

70 cán bộ, HTX được tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể

Bế mạc Hội nghị, 70 cán bộ, hợp tác xã được truyền đạt các kiến thức quan trọng, giúp cán bộ, hợp tác xã hiểu hơn về mô hình kinh tế tập thể, tương thân, tương ái, cùng chí hướng giúp nhau phát triển kinh tế tập thể, nắm được các chính sách mới của Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ cho các hợp tác xã được thành lập và phát triển mạnh mẽ, vươn lên xứng tầm quốc tế.

                                                      Tin, ảnh: Nguyễn Hải – Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông.

BÌNH LUẬN