Nhằm thúc đẩy Kinh tế tập thể, Hợp tác xã khu vực miền Trung – Tây Nguyên phát triển nhanh, bền vững, góp phần cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thích ứng với quá trình chuyển đổi số, công nghệ và phương thức sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới và chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 2022), tiến tới kỷ niệm 100 năm ngày HTX Quốc tế (1922 – 2022). Đồng thời tuyên truyền vị trí, vai trò, giới thiệu hình ảnh của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, các đơn vị trực thuộc và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên”, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong khu vực.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn kinh tế tập thể, HTX khu vực miền Trung – Tây Nguyên, lần thứ nhất gắn với năm du lịch quốc gia Quảng Nam năm 2022 gồm những hoạt động chính sau:

– Nội dung:

+ Tổ chức Diễn đàn kinh tế tập thể, HTX khu vực miền Trung – Tây Nguyên, với chủ đề: Kinh tế tập thể, Hợp tác xã với chuyển đổi số, để phục hồi và phát triển bền vững sau đại dịch Covid-19”.

+ Tổ chức Ngày hội Xúc tiến thương mại và Hội thi Hợp tác xã tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2022.

– Thời gian:

Diễn đàn tổ chức trong 02 ngày, bắt đầu từ 8h00’ ngày 18 đến 17h00’ ngày 19 tháng 5 năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

– Địa điểm:

Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

– Cơ quan chỉ đạo: Liên minh HTX Việt Nam

Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực, phát huy vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước về phát triển Kinh tế tập thể, HTX nhanh, bền vững; phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đóng vai trò nền tảng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác, mang lại lợi ích kinh tế và phúc lợi xã hội ngày càng cao cho thành viên, thu hút hầu hết hộ cá thể ở địa bàn nông thôn và thành phần kinh tế khác tham gia kinh tế tập thể HTX.

Trên tinh thần đó, để Diễn đàn thành công tốt đẹp Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông kính đề nghị các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng và đăng ký tham gia (Diễn đàn kinh tế tập thể, HTX; Ngày hội Xúc tiến thương mại; Hội thi Hợp tác xã tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2022). Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp đồng chí Trần Xuân Bắc, Phó trưởng phòng Chính sách – Tuyên truyền Phát triển HTX, số điện thoại 0901911479 để được hướng dẫn./.

 

                                Nguyễn Khải – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông

BÌNH LUẬN