Ngày 05 tháng 12 năm 2023, tại hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã diễn ra Hội nghị Tổng kết thi đua của Khối Hợp tác xã nông nghiệp năm 2023 và triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2024. Về dự Hội nghị tổng kết có đại diện Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh, cán bộ phụ trách, theo dõi công tác Thi đua – Khen thưởng của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Toản – Giám đốc HTX NN-DL-DVTM Thịnh Phát, đại diện Khối trưởng Khối thi đua phát biểu khai mạc Hội nghị

Thay mặt khối thi đua, Khối trưởng khối thi đua Nông nghiệp bà Nguyễn Thị Toản – Giám đốc HTX NN-DL-DVTM Thịnh Phát đã phát biểu khai mạc và thay mặt Khối đọc báo cáo Tổng kết công tác thi đua của Khối năm 2023 những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên những việc tồn tại, khó khăn, kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét, giải quyết hỗ trợ các hợp tác xã về vốn vay, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ sản xuất, nguồn nhân lực trẻ về làm việc tại HTX … cấp kinh phí để tổ chức sơ kết, tổng kết khối thi đua …

Đ/c Đặng Quốc Dưỡng – PCT Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi thông qua báo cáo, Hội nghị tiến hành thảo luận bầu chọn HTX NN-DL-DVTM Thịnh Phát được đề nghị xét Tặng cờ thi đua của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, HTX TMDV chế biến, sản xuất nông nghiệp Đoàn Kết được đề nghị xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, 02 đơn vị được đề nghị xét tặng Bằng khen của UBND tỉnh và 10 đơn vị đề nghị tặng Giấy khen của Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Tại Hội nghị đã tổ chức ký kết thi đua, đồng thời bầu Khối trưởng năm 2024 cho HTX TMDV chế biến, sản xuất NN Đoàn Kết xã Nam Bình, huyện Đắk Song làm Khối trưởng và HTX thương mại nông nghiệp Tây Nguyên Xanh xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong làm Khối phó.

Quang cảnh Hội nghị

Tin, ảnh: Nguyễn Hải – Liên minh HTX tỉnh./.

BÌNH LUẬN